Feedstuffs eggs white rows_3dmentat_iStock_Thinkstock-179036587